Accreditaties

Elk jaar probeert het team van de persdienst de journalisten, fotografen en verslaggevers te helpen bij hun werk om berichtgeving over de Carnaval van Binche te verzorgen en op die manier zo correct mogelijke informatie over de folklore, de tradities en het verloop van de carnaval te verspreiden.

Indien u een persaccreditatie wenst te bekomen om de Carnaval van Binche te verslaan, nodigen wij u uit om uw aanvraag per e-mail te richten aan de Communicatiedienst van de Stad Binche op het volgende adres : Y29tbXVuaWNhdGlvbkBiaW5jaGUuYmU=, en dit uiterlijk op 1 februari.

Dit verzoek moet uw naam, voornaam, functie, redactie, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. Wij vragen u ook een kopie van uw identiteitskaart en perskaart bij te voegen. 

Een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag zal u in de komende dagen worden toegestuurd en details over hoe u uw accreditatie kunt ophalen zullen u een paar dagen voor het carnaval worden toegestuurd.
 
Belangrijke mededeling als u amateur fotograaf bent
Vanwege de toename van het aantal verzoeken om accreditatie en de drukte die daardoor in de stoeten ontstaat, hebben wij strengere veiligheidsinstructies gekregen.
Uw verzoeken moeten gemotiveerd zijn en de context van uw fotografisch project vermelden. In de week van 18 februari zal u per e-mail worden meegedeeld of uw verzoek al dan niet is ingewilligd, en op welke wijze u uw accreditatie kunt verkrijgen.

Perscontact: 
Patrick HAUMONT - Hoofd van de afdeling communicatie 
Tel : 064/23.06.42 of 064/23.05.08 - Mobiel : 0478/66.26.31 
E-mail : Y29tbXVuaWNhdGlvbkBiaW5jaGUuYmU= 

Document acties